Hoewel je het misschien niet altijd ziet, komt asbest nog steeds in veel oude huizen en gebouwen voor. Mocht je asbest laten verwijderen dan is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de juiste voorzorgsmaatregelen tegen dit dodelijke gif te nemen. Lees verder voor vijf belangrijke feiten, die je echt over asbest moet weten.

1. Veel producten bevatten legaal nog steeds asbest

lassen-bouw

Deze producten werden meestal in de bouwsector gebruikt, voornamelijk in asbestcementproducten, maar kunnen ook in nieuwe constructies voorkomen. Asbest wordt gebruikt om producten hittebestendig te maken. Asbest wordt niet alleen als akoestische en thermische isolator gebruikt, maar ook in brandwerende bouwmaterialen. Het wordt ook op structurele stalen balken, in kruipruimtes en tussen muren, gespoten. Tegenwoordig bevatten producten zoals plafondtegels, vinylplaatvloeren, dakspanen, akoestisch pleisterwerk, isolatie van elektrische bedrading, breeuwen, kleefstoffen, krijtborden, blusdekens, panelen voor liftapparatuur en thermische papierproducten allemaal nog steeds asbest.

2. Asbest wordt pas gevaarlijk als het wordt verstoord en de vezels in de lucht terechtkomen

Als een asbesthoudende stof gemakkelijk met de hand kan worden verkruimeld of verpulverd, wordt het materiaal ‘brokkelig’ genoemd. Brokkelig asbest kan in de lucht terechtkomen en vervolgens tijdens het ademen in jouw longen, wat tot ziekte kan leiden. Brokkelige stoffen zijn onder meer de vezelachtige, donzige, opgespoten materialen, die voor isolatie, brandwering en geluidsisolatie worden gebruikt. Niet-brokkelige materialen, zoals vloertegels en dakleer, geven meestal geen vezels aan de lucht af. Je mag het materiaal daarom niet inzagen, breken of scheuren. Als je jouw huis renoveert, zorg er dan voor dat je gediplomeerde professionals de werkzaamheden volgens bepaalde specificaties en veiligheidsprotocollen laat uitvoeren. Asbest saneren kan je zelf beter niet doen. Daar zijn gelukkig bedrijven voor die zich hierin specialiseren.

3. Het kan tientallen jaren duren voordat je symptomen opmerkt, die met blootstelling aan asbest verband houden

a man holds his head while sitting on a sofa

Asbest is kankerverwekkend en kan leiden tot één of meer ziekten bij degenen, die de microscopisch kleine vezels hebben ingeademd. Enkele veel voorkomende asbestgerelateerde ziekten zijn asbestose en mesothelioom. Hoe langer je wordt blootgesteld, hoe groter het risico wordt om een asbestgerelateerde ziekte te krijgen. Asbestose is een aandoening waarbij er littekenweefsel ontstaat in de longen, dat optreedt nadat asbestvezels littekens in de longen hebben veroorzaakt. De littekens kunnen pijn, ademhalingsmoeilijkheden en hartproblemen veroorzaken. Het veroorzaakt een tumor, die zich over het weefsel in en rond de longen verspreidt. Blootstelling aan asbest is verantwoordelijk voor vrijwel alle gevallen van mesothelioom. Het kan tot 40 of 50 jaar duren voordat deze ziekten zich in het lichaam hebben ontwikkeld, waardoor veel slachtoffers van deze ziekten zich niet bewust zijn van hun toestand.

4. Asbestvezels blijven in het menselijk lichaam nadat ze zijn ingeademd of ingeslikt

In tegenstelling tot veel andere gifstoffen, kan asbest niet worden ‘weggespoeld’. Omdat asbestvezels microscopisch klein zijn, kunnen de vezels door het natuurlijke filtersysteem van de longen glijden en door het membraan, dat de longen bedekt en de borstholte bekleedt, naar buiten doordringen. De vezels kunnen ook worden ingeslikt en de maag binnendringen. Helaas kan vanwege hun scherpe, naaldachtige aard niets de vezels uit het lichaam verwijderen. Om jezelf te beschermen, dien je wanneer je met asbest in contact komt de juiste ademhalingsbescherming en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

5. Asbest wordt nog steeds gewonnen en geëxporteerd naar andere landen

Ondanks de gevaren voor de gezondheid is asbest in landen als Griekenland, Canada, Rusland, Italië, China en India een handelswaar. Veel van deze landen blijven asbest ook op grote schaal gebruiken en op de markt brengen. Omdat asbest een goedkope stof is, is het gebruikelijk geworden op bouwplaatsen in ontwikkelingslanden.

Laat een reactie achter