Bitcoin is een lucratieve opslagplaats van waarde, die wereldwijd investeerders aantrekt. Hier is hoe Bitcoin kan zorgen voor de opslag van waarde. 

Academici, deskundigen op de financiële markten, onderzoekers en het grote publiek hebben tegenstrijdige meningen over de rol van Bitcoin als een opslagplaats van waarde. Sommige critici vrezen dat de hoge volatiliteit van Bitcoin het tot een speculatief actief maakt, met aanzienlijke negatieve gevolgen voor wereldwijde investeringen. Anderen beweren ook dat Bitcoin bestaat en opereert in een ongereguleerde markt, waardoor beleggers en traders worden blootgesteld aan verschillende risico’s, waaronder diefstal, fraude en inflatie.

Liefhebbers van crypto’s juichen Bitcoin echter toe als een veiliger, betrouwbaarder en efficiënter actief dan traditionele activa. De toenemende populariteit van Bitcoin in de belangrijkste economische sectoren geeft aan dat het een belangrijke rol speelt als betaalmiddel en waardeopslag. Sommigen hebben echter nog bedenkingen bij het potentieel van Bitcoin voor waardeopslag. In het volgende artikel wordt uitgelegd waarom Bitcoin wereldwijd waardeopslag mogelijk maakt.

Eindige voorraad 

bitcoin-munt-in-crypto-we-trust

Het beperkte aanbod van Bitcoin is een van de belangrijkste redenen waarom het de toekomstige opslagplaats van waarde zal worden. In tegenstelling tot traditionele activa zoals fiatvaluta die door regeringen en centrale banken worden gereguleerd, heeft Bitcoin geen centrale autoriteit. In plaats daarvan is het aanbod van Bitcoin strikt afhankelijk van het algoritme. Bitcoin-protocollen bepalen de snelheid waarmee nieuwe tokens worden geslagen, waardoor politieke of institutionele invloeden onmogelijk zijn.

Satoshi Nakamoto heeft de voorraad Bitcoin beperkt tot 21 miljoen tokens. Miners hebben momenteel ongeveer 19 miljoen Bitcoins gegenereerd die op de markt circuleren. Bovendien ondergaat Bitcoin ook een halvering, waardoor de beloning van de miners om de vier jaar met de helft vermindert. Deze kenmerken leiden tot schaarste. Ondertussen groeit de vraag op de Bitcoin-markt gestaag, waarbij verschillende toonaangevende cryptobeurzen zoals Bitcoin Prime melding maken van toegenomen dagelijkse handelsvolumes.

Door het afnemende aanbod en de toenemende vraag kan Bitcoin in de loop der tijd een grotere koopkracht behouden. Bitcoin’s verminderde aanbod maakt het schaarser met een aanzienlijk toekomstig groeipotentieel.

Zo zou Bitcoin uiteindelijk een betere opslagplaats van waarde worden dan fiatvaluta’s en andere traditionele activa.

Vertrouwensloze financiële transacties 

Traditionele systemen zoals banken vertrouwen gewoonlijk op derden om grensoverschrijdende transacties af te handelen. Hoewel het in de meeste gevallen werkt, stelt het betrekken van derden bij transacties de klanten bloot aan verscheidene risico’s. Het dwingt organisaties, bedrijven en burgers de overheid en financiële instellingen te vertrouwen met hun geld en privé-informatie.

Politici, aan de overheid gelieerde instellingen en financiële dienstverleners veranderen de regels echter vaak om hun agenda aan te passen. Daarom kunnen zij nooit vertrouwen inboezemen.

Bitcoin maakt de grootst mogelijke transparantie mogelijk in alle financiële transacties zonder derde partijen. Het berust op een Proof of Work-mechanisme met duizenden onafhankelijke nodes om de authenticiteit van elke transactie te verifiëren. De onderliggende blockchain-technologie van Bitcoin valideert transactiegegevens op een onveranderlijk openbaar grootboek, dat toegankelijk is voor alle gebruikers op het platform.

Dat garandeert de legitimiteit van Bitcoin-transacties en voorkomt dubbel uitgeven. Deze eigenschappen geven Bitcoin een groter concurrentievoordeel ten opzichte van fiatvaluta en andere door de overheid gecontroleerde investeringsmogelijkheden. De verbeterde veiligheid en transparantie van Bitcoin maakt het een waardevoller actief dan conventionele activa.

bitcoin-munt-lampjes

Gedecentraliseerde investeringen 

Gecentraliseerde monetaire systemen geven overheden en instellingen de absolute macht om de waarde van geld te beïnvloeden door inflatie en andere tactieken. Dergelijke systemen vormen een sterke prikkel voor politici en regelgevers om de markten te manipuleren voor persoonlijk gewin ten koste van het publiek.

Bitcoin werkt op een gedecentraliseerd platform met blockchain-technologie. Het netwerk bestaat uit duizenden nodes en miners in verschillende delen van de wereld, die onafhankelijk van elkaar transacties verifiëren en valideren. In plaats van één enkele entiteit, geeft Bitcoin zijn gebruikers de collectieve controle over het netwerk. De consensusregel maakt Bitcoin zeer resistent tegen manipulaties door overheden, bedrijven of invloedrijke personen. Het is dus beter bestand tegen inflatie en andere geïnduceerde kwetsbaarheden dan fiatvaluta.

Over het geheel genomen is Bitcoin een volatiel actief met unieke risico’s voor beleggers en traders. Het heeft echter inherente kenmerken zoals een beperkt aanbod en decentralisatie, waardoor het mettertijd een grotere koopkracht kan handhaven. Volgens deskundigen blijft Bitcoin van cruciaal belang voor de wereldwijde waardeopslag.

Laat een reactie achter