In een drukke, complexe, stressvolle wereld is empathie de lijm die relaties bij elkaar houdt. Of je nu contact wilt maken met je collega’s, klanten of kinderen, je moet de kunst van het empathisch communiceren beheersen.

Empathie wordt gedefinieerd als het vermogen om andermans emoties te bespeuren en hun perspectief te begrijpen. Als mensen zich geaccepteerd en gevalideerd voelen, bouwt dat vertrouwen op. Het is wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een rouwende collega te troosten, mensen mee te krijgen in je ideeën, of spanningen met je baas te bezweren.

Mensen zijn sociale wezens en iedereen heeft het vermogen om empathie te ontwikkelen. Het is een vaardigheid, en zoals elke vaardigheid kan empathie worden gecultiveerd door bewuste inspanning.

Hier zijn 7 eigenschappen van zeer empathische mensen.

1. Ze stemmen af op non-verbale communicatie.

Communicatie gaat dieper dan woorden alleen. Als je merkt dat iemand zich aanspant, zich terugtrekt, of plotseling oogcontact ontwijkt, dan zijn dat belangrijke aanwijzingen dat je empathie kunt gebruiken om een handreiking te doen.

In plaats van de emotie zachtjes te negeren — en met vriendelijkheid — vraag hen te beschrijven wat er voor hen gebeurt. Dit geeft mensen de vrijheid om hun gevoelens openlijk te delen, wetende dat ze niet veroordeeld of bekritiseerd zullen worden. Het vrij laten stromen van emoties kan een poort zijn naar productieve probleemoplossing.

2. Ze zijn volledig aanwezig bij anderen.

gesprek-man-vrouw

Empathische mensen hebben een manier om je het gevoel te geven dat je de enige in de kamer bent. Als ze met iemand omgaan, geven ze die persoon het geschenk van hun volledige aandacht en respect, wat zeldzaam is in de huidige hyper-afgeleide wereld.

3. Ze pauzeren.

In een poging om behulpzaam te zijn, springen we vaak in om de zinnen van mensen af te maken, advies te geven of te onderbreken. Empathische mensen weten hoe krachtig stilte kan zijn. Ze onderbreken niet en praten niet over andere mensen heen. Ze denken na voordat ze spreken.

4. Ze vervangen het geven van advies door het stellen van vragen.

In plaats van hun mening te geven, stellen empathische mensen vragen om het perspectief van een ander beter te begrijpen, zoals:

  • Hoe denk je erover?
  • Kun je me meer vertellen?
  • Wat bedoel je ermee?
  • Wat zou nuttig zijn?
  • Wat maak jij ervan?

5. Ze stellen zich het standpunt van anderen voor.

gesprek-twee-vrouwen

Empathische mensen oefenen een vaardigheid die “perspectief nemen” heet. Met andere woorden, ze stappen in de schoenen van anderen om zich voor te stellen met welke angsten zij te maken zouden kunnen krijgen.

Doe deze oefening zelf door (intern) te oefenen om het standpunt van die persoon in te nemen. Vooral als je te maken hebt met een moeilijk persoon, is het belangrijk om uit te gaan van een positieve intentie. Dat wil zeggen, geef mensen het voordeel van de twijfel dat ze vanuit een respectvolle plaats komen, niet vanuit een kwaadaardige.

Deze mentaliteitsverandering kan wonderen doen voor je stemming en ervoor zorgen dat je in een empathische staat blijft.

Zelfs als je momenten hebt waarop je minder compassievol bent dan je zou willen, kan het volgen van deze zeer empathische gewoonten je helpen om op de voorgrond te houden wat belangrijk is: verbinding.

6. Ze beheersen de kunst van het actief luisteren.

meeting-vrouwen-gesprek

Om iemand echt te steunen, moet je die persoon eerst begrijpen. Empathische mensen nemen de tijd om de prioriteiten, voorkeuren en motivaties van hun gesprekspartner te begrijpen. Dit vereist niet-oordelend luisteren en je aannames achterwege laten. Empathische mensen gebruiken actieve luistervaardigheden om inzicht te krijgen, waaronder:

Reflecteren: “Wat ik je hoor zeggen is…” of “Het klinkt voor mij als…”.

Bevestigen: Glimlachen, knikken, of korte verbale bevestigingen zoals “Ik zie” en “mm hmm”.

Bemoedigend: “En dan?”

7. Ze spreken in termen van “wij”, niet “ik”.

Empathische leiders verschuiven naar praten over hoe ze als team uitdagingen zullen aanpakken — spreken in termen van “wij” en “ons” — zodat andere mensen zich gesterkt en gesteund voelen.

Onderzoek toont aan dat het veranderen van je taalgebruik een stap is naar het aannemen van een empathische houding. Mensen die meer tweede persoon voornaamwoorden gebruiken zijn beter in het interpreteren van andermans gedachten, gevoelens en gedragingen — de essentie van empathie.

Als je je echt met iemand wilt verbinden, schep dan een band door te praten over jullie gezamenlijke doelen (bijv. “Laten we praten over wat we hierna gaan doen om dit op te lossen”, “We komen hier wel doorheen”).

Laat een reactie achter