De wereldwijde aanvaarding van Bitcoin is de afgelopen maanden vertraagd, vooral door de repressie van sommige regeringen. 

Bitcoin is sinds zijn start in 2009 snel en wijdverbreid ingeburgerd geraakt. Veel bedrijven en particulieren gebruiken steeds vaker Bitcoin om wereldwijd geld te versturen en te ontvangen. In tegenstelling tot de conventionele financiële systemen zijn Bitcoin-betalingen veiliger, betrouwbaarder en relatief goedkoper. Bovendien hebben de hoge waarde en de verwachte groei van Bitcoin ook de aandacht getrokken van wereldwijde investeerders en bedrijven.

Ondanks de positieve reputatie van Bitcoin is er ook kritiek op de munt, die de wereldwijde invoering ervan de afgelopen maanden heeft vertraagd. Zo hebben enkele landen, waaronder China en Rusland, onlangs hard opgetreden tegen cryptotransacties en een totaalverbod op het gebruik ervan uitgevaardigd. Waarom treden sommige landen dan hard op tegen Bitcoin? Het volgende artikel bespreekt de belangrijkste redenen voor de repressie van Bitcoin in sommige landen.

Cryptomunten moedigen criminele activiteiten aan 

verschillende-crypto-munten

Cryptomunten zoals Bitcoin zijn digitale betaalmiddelen, die alleen virtueel toegankelijk zijn. In tegenstelling tot banken en andere traditionele financiële systemen, zijn crypto-transacties gedecentraliseerd. Bitcoin-gebruikers kunnen zelfstandig transacties verrichten of via crypto-uitwisselingsplatforms zoals https://bitcoins-era.nl. Dat stelt gebruikers in staat om tussenpersonen en regelgeving te omzeilen en anoniem transacties te verrichten.

Sommige overheden vrezen dat als mensen de regelgeving kunnen omzeilen en anoniem transacties kunnen verrichten, dit misdrijven als fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme in de hand werkt. Sceptici beweren dat de decentralisatie van Bitcoin de toezichthouders belet om financiële transacties te controleren en te volgen. Het creëert een maas in de wet voor cybercriminelen.

Dergelijke beweringen kunnen echter niet verder van de waarheid verwijderd zijn. Bitcoin-betalingen zijn anoniem, maar dat betekent niet dat transacties ontraceerbaar zijn. De Bitcoin-blockchain valideert de adressen en transacties van alle gebruikers op een openbaar grootboek, wat zorgt voor transparantie en verantwoordingsplicht. Bovendien hebben forensische experts verschillende mechanismen en instrumenten ontwikkeld om de identiteit van Bitcoin-gebruikers en geldbewegingen te achterhalen.

Bitcoin bedreigt de stabiliteit van fiatmunten 

Een handvol landen heeft ook geklaagd dat Bitcoin een ontwrichtende munt is die het door centrale banken uitgegeven papiergeld destabiliseert. Deze argumenten bekritiseren vooral de decentralisatie van Bitcoin, waardoor het bestand is tegen invloeden van de overheid, instellingen en de markt. Zij zeggen dat de afwezigheid van een centrale entiteit om Bitcoin te reguleren snelle en enorme prijsschommelingen tot gevolg heeft, waardoor de waarde van fiatvaluta wordt bedreigd.

In tegenstelling tot fiatgeld, heeft Bitcoin een vaste voorraad van slechts 21 miljoen tokens. Dat aantal vermindert mettertijd door halvering en andere factoren. Gebaseerd op de vraag- en aanbodeconomie drijft het afnemende aanbod van Bitcoin de vraag aan, waardoor de waarde na verloop van tijd aanzienlijk toeneemt. Daarom zijn sommige regeringen bang dat de toenemende populariteit van Bitcoin de waarde van hun fiatvaluta zal verzwakken.

Bitcoin geeft zijn gebruikers de macht om hun geld en bezittingen te beheren en op te slaan zoals zij dat willen, zonder tussenkomst van buitenaf. De waarde ervan stijgt of daalt voornamelijk op basis van de perceptie van het publiek. Sommige regeringen vrezen dan ook dat Bitcoin een paar rijke cryptovriendelijke individuen in staat zal stellen de financiële markten te manipuleren en de lokale munteenheden te destabiliseren. De unieke eigenschappen van Bitcoin maken het echter ook minder vatbaar voor marktmanipulaties of politieke invloeden.

Bitcoin is niet onderworpen aan overheidsvoorschriften 

gouden-bitcoin-munten

Traditioneel hebben regeringen absolute controle over hun financiële systemen. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van regelgevende instellingen zoals de centrale banken om diverse wetten ten uitvoer te leggen en alle financiële transacties te controleren. Hoewel regelgevingskaders bedrijven en consumenten tegen bepaalde financiële risico’s beschermen, hebben zij ook ernstige ongemakken tot gevolg.

De overheden die hard optreden tegen Bitcoin zijn bang dat ze door de decentralisatie van virtuele valuta’s geen controle meer kunnen uitoefenen op transacties binnen en over hun grenzen. De meerderheid vreest dat het ontbreken van een regelgevend kader voor Bitcoin-transacties een vrije omgeving creëert met verreikende risico’s, onder meer voor de nationale veiligheid.

Bitcoin heeft bewezen een enorm potentieel te hebben voor het bevorderen van financiële inclusie en toegang tot kapitaal wereldwijd. Het maakt veilige, snelle en goedkope internationale betalingen mogelijk. De voortdurende harde maatregelen in sommige landen vormen dus een belemmering voor ontwikkeling en innovatie, en beletten hun burgers en instellingen te profiteren van de unieke Bitcoin-voordelen die hierboven zijn besproken. Toch zal geen enkele overheid Bitcoin kunnen onderuit halen omdat het gedecentraliseerd is.

Laat een reactie achter