Niemand kiest zijn leeftijd, lengte of etnische afkomst, maar elk van deze eigenschappen kunnen uiteindelijk wel ons leven positief of negatief beïnvloeden. Om te ontdekken welke aspecten van onze identiteit ons een gelukkig of ongelukkig mens maken, zijn er tijdens een onderzoek 1000 Amerikanen en Europeanen uit alle lagen van de bevolking gevraagd hoe gelukkig ze zich voelden en of ze kunnen zijn wie ze zijn. 

Geluk is belangrijk om succesvol te kunnen zijn

Voordat we ingaan op de eigenschappen, waarvan mensen het geluk hebben om ermee geboren te worden, gaan we eerst in op hoe belangrijk ze denken dat geluk in het leven is. Speelt geluk een rol in ons succes of komt het allemaal neer op hard werken en vastberadenheid?

geluk van mensen uit europe en amerika

Vier op de vijf mensen – 70% van de Amerikanen en 95% van de Europeanen – zei dat geluk een belangrijke factor was om succesvol te kunnen zijn en er is genoeg onderzoek gedaan om hun mening te ondersteunen. De helft van de variabiliteit in het wereldwijde gezinsinkomen wordt bepaald door het land waarin je bent geboren en de diagrammen laten zien dat geluk de verdeling van rijkdom (of succes) ongelijker maakt dan de verdeling van intelligentie (of talent). Maar sommigen gingen een stapje verder en zeiden dat ongeacht talent of inspanning geluk cruciaal is om veel geld te kunnen verdienen.

Europeanen hadden meer de neiging om afhankelijk te zijn van geluk, aangezien ze meer dan twee keer vaker zeiden dat geluk onmisbaar is om succes te kunnen behalen. Deze resultaten sluiten aan bij enkele van de idealen van de Amerikaanse droom – dat Amerikanen de controle hebben over hun lot en dat succes ongeacht iemands achtergrond moet worden verdiend – een droom waarvan volgens het Pew Research Center de meerderheid van de Amerikanen denkt dat ze die hebben bereikt of dat die binnen handbereik is.

Bij etnische minderheden voelen jonge vrouwen zich minder gelukkig

etnische minderheden

Vanaf het moment dat ze geboren worden, lijken sommige mensen gezegend te zijn met geluk. Anderen lijken geboren te zijn voor het ongeluk, zoals bijvoorbeeld parkwachter Roy Sullivan, die maar liefst zeven keer door de bliksem werd geraakt. Hoewel het geluk van de meeste mensen (of het gebrek daaraan) niet zo extreem is, kunnen bepaalde factoren, die buiten onze macht liggen, wel invloed hebben op hoe gelukkig of op hoe ongelukkig we ons voelen.

Vrouwen hebben 2,5 keer meer kans dan mannen om zich ongelukkig te voelen over het geslacht waarmee ze geboren worden. Ook waren er sterke verschillen tussen etnische achtergronden. Respondenten van Afrikaans-Caribische afkomst hebben vanwege hun etnische afkomst 10 keer meer kans om zich ongelukkig te voelen dan blanke respondenten. Mensen met een multiraciale achtergrond hadden nog meer de neiging om zich ongelukkig te voelen, waarbij 33% zei dat ze het niet leuk vonden om met die etnische afkomst geboren te zijn. Deze uitkomsten kunnen de gender- en etnische ongelijkheden weerspiegelen.

In de landen die zijn aangesloten bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verdienen vrouwen gemiddeld 15% minder dan mannen, terwijl vrouwen in Afrika en Latijns-Amerika minder verdienen dan blanke vrouwen. De redenen voor deze verschillen in inkomsten zijn complex, maar wel goed bestudeerd. Hoewel de kloof steeds kleiner is geworden, is er nog steeds als gevolg van verschillen in baan en industrie, waarschijnlijkheid op promotie, rolpatronen, discriminatie op grond van salaris en andere factoren veel ongelijkheid.

Wat de etnische achtergrond betreft, reageren bewegingen zoals Black Lives Matter op de ervaringen van Afro-Amerikanen die onder andere zwaardere juridische straffen en discriminatie ervaren.

Het is niet alleen hoe, maar ook wanneer we worden geboren, dat een verschil kan maken. Millennials (geboren tussen 1981 en 1996) hadden meer dan twee keer zoveel kans als babyboomers (geboren 1946-1964) om zich ongelukkig te voelen om tot die generatie te behoren. Ondanks het feit dat dit één van de meest narcistische generaties wordt genoemd, vindt het Global Wealth Report van Credit Suisse dat het tijd om medelijden te hebben met millennials omdat ze het moeilijker hebben dan hun ouders met pensioenen, studieleningen en algemene perspectieven voor welvaart.

De meeste mensen zouden willen dat ze in een andere generatie waren geboren

andere generatie

Toen we vroegen in welke generatie mensen zich het gelukkigst voelden, waren ze het meest jaloers op de generatie die voor hen kwam. Maar liefst 71,4% van de millennials geloofde dat ze gelukkiger zouden zijn als ze in een andere generatie waren geboren, waarbij de meesten naar de Generatie Niets (geboren tussen 1965-1980) verwezen als de gelukkigste generatie. Ongeveer hetzelfde percentage van de Generatie Niets, 71,1%, zou juist liever in een ander tijdperk zijn geboren, maar de meesten zagen babyboomers als de generatie met de meeste voordelen. Babyboomers daarentegen dachten dat het lot jongere generaties gelukkiger maakten, waarbij de meesten de voorkeur gaven om tot de Generatie Niets te willen behoren.

Conservatieven voelen zich gelukkiger dan liberalen

Conservatieven voelen zich gelukkiger dan liberalen

De meesten van ons hebben net zoveel persoonlijke controle over het huidige politieke systeem als over hun lengte of hun leeftijd. Sommige mensen voelen zich echter over het politieke klimaat waarin ze leven gelukkiger dan anderen. Onze resultaten suggereren dat hoe conservatiever iemand is, hoe waarschijnlijker het is dat ze zich gelukkig voelen over hun huidige politieke systeem. Onder de Europeanen voelde 67% van de mensen, die zich als ‘zeer conservatief’ hadden aangemerkt, gelukkig over hun huidige politieke systeem, tegenover slechts 36% van de mensen die ‘zeer liberaal’ waren.

In de Verenigde Staten, waar het goedkeuringsniveau van president Trump het laagste is van elke president in hun eerste jaar, zei 48% van de Republikeinen zich gelukkig voelen in tegenstelling tot 23% van de Democraten. Het is waarschijnlijk dat Democraten zich het gelukkigst voelen met een democratisch stemsysteem en niet met de huidige partij en president, aangezien slechts 9% van de Democraten eind mei 2018 Trump heeft goedgekeurd.

Hoe religieuzer iemand is, hoe gelukkiger ze zich voelen

geloof maakt gelukkig

We hebben gezien dat iemands achtergrond van invloed kan zijn op hoe gelukkig hij of zij is om over het feit dat ze geboren zijn zoals ze zijn, maar welke aspecten van onze identiteit beïnvloeden hoe we de betekenis van geluk in ons leven zien? Degenen die in een of andere vorm van goddelijke kracht geloofden, voelden zich eerder kosmisch gezegend dan hun sceptische tegenhangers. Als het erop aankomt zich gelukkig te voelen en te geloven dat alles met een reden gebeurt, hadden mensen die zich als extreem religieus identificeerden twee keer zoveel kans om deze opvattingen te houden in vergelijking met mensen die niet-religieus waren.

Dit betekent niet dat gelovigen noodzakelijkerwijs gelukkiger zijn, want ze zeiden net zo vaak als niet-gelovige respondenten dat ze een traumatische of rampzalige gebeurtenis in hun leven hadden overleefd. De manier waarop religieuze en niet-religieuze mensen deze gebeurtenissen bekijken, was echter zeer verschillend. Onder degenen die een traumatische gebeurtenis overleefden, voelde slechts 6% van de extreem religieuze mensen zich ongelukkig over het feit dat te hebben meegemaakt, in vergelijking met 27% van de niet-religieuze mensen. Misschien voelen religieuze mensen minder vaak dat het leven oneerlijk is, omdat ze troost kunnen putten uit het geloof dat deze ervaringen deel uitmaken van Gods plan en er is een reden voor wat er met hen is gebeurd.

Conclusie

Het komt duidelijk uit onze resultaten naar voren dat de meerderheid van de mensen het gevoel heeft dat geluk, goed of slecht, een belangrijke rol in hun leven speelt en de meesten kunnen wel iets noemen waarmee ze minder geluk hadden. Maar of iemand zich ongelukkig voelt over wie hij/zij is, is minder bepaald door hoe onwaarschijnlijk zijn eigenschappen zijn en meer door hoe mensen onderscheid maken tussen de ene eigenschap en de andere. Een niet-religieuze vrouwelijke millennial van Afro-Amerikaanse afkomst voelt zich, in vergelijking met een zeer religieuze blanke mannelijke babyboomer eerder ongelukkiger over haar lot in het hedendaagse leven. Misschien hebben mensen minder kans om zich ongelukkig te voelen over een bepaalde etnische afkomst of geslacht omdat de westerse samenleving steeds socialer wordt. Of misschien zullen mensen altijd wel geneigd zijn om naar anderen te kijken en geloven dat het gras bij de buren echt groener is. Hoe het ook zij, het lijkt erop dat de voorrechten en de vooroordelen die we in de maatschappij ervaren, nog steeds onze perceptie van de invloed van geluk in ons leven bepalen.

Laat een reactie achter