Na thuiswerken en samenwerken op afstand is het belang van de werkplek en alles wat die biedt duidelijk geworden: Een kantoor is meer dan alleen een plaats om te werken. De werkplek stimuleert innovatie en groei en bevordert de cultuur en het gemeenschapsgevoel. Het biedt tegelijk de hulpmiddelen en de middelen die mensen nodig hebben om echt productief te zijn. Er zijn talloze voordelen aan een fysieke plek die de mensen van een organisatie samenbrengt. Hier zijn 15 redenen waarom een kantoor huren Amsterdam bijvoorbeeld een goed idee kan zijn voor je bedrijf.

1. Integratie van technologie

kantoor-werknemers-vrouwen-lampjes-verlichting

Immersieve ecosystemen die ontworpen zijn om mensen en technologie op één plaats samen te brengen, verhogen niet alleen de productiviteit, maar ondersteunen ook nieuwe manieren van werken. Geïntegreerde technologie en hoogwaardige producten bieden toegevoegde kwaliteiten zonder de onhandige kenmerken van achteraf toegevoegde ruimten met haastig toegevoegde, niet-geoptimaliseerde technologie.

2. Verbinding

Hoewel thuiswerken een zekere mate van privacy biedt, kan het ook leiden tot isolement, eenzaamheid en depressie. Zonder de steun die teams en groepswerk bieden, voelen mensen zich niet meer verbonden en niet meer betrokken. De uitstroom stijgt, waardoor het bedrijf moet klauteren om nieuw talent te vinden en snel belangrijke functies te vervullen. Tegelijkertijd lopen mensen die niet met anderen omgaan of niet aan het werk deelnemen het risico irrelevant te worden, ondergewaardeerd of over het hoofd gezien te worden. Deze factoren hebben niet alleen invloed op het individu en zijn/haar carrièrepad, maar ook op het vermogen van een bedrijf om de talent pijplijn te vullen, noodplannen te maken en toekomstige leiders te identificeren. Een plek hebben om zinvolle verbindingen te leggen is belangrijker dan ooit.

3. Digitale transformatie

Als bedrijven vóór COVID-19 nog niet nadachten over digitale transformatie, dan doen ze dat nu zeker wel. Organisaties zijn gedwongen te concurreren en een scala van verstoringen te beheren – intern en extern, binnenlands en wereldwijd. Ze lanceren nieuwe bedrijfsmodellen en richting team ruimtes in met een voorliefde voor face-to-face interacties. Vooral in tijden van stress of crisis is er geen alternatief voor samenkomen om problemen snel aan te pakken, te beoordelen en op te lossen.

4. Cultuur

meeting-kantoor-collegas

Ervaringen vormen gedrag, en gedrag na verloop van tijd is cultuur. De collectieve gedragingen en normen van een organisatie, van zowel leiders als werknemers, creëren een ethos dat eigen is aan die groep mensen. Het samensmelten van uiteenlopende standpunten, spontane ontmoetingen in de gang en lunchen met collega’s bieden mogelijkheden voor het vertellen van verhalen, het opbouwen van relaties en onderricht – dingen die niet via een scherm kunnen worden gerepliceerd.

5. Veerkracht

COVID-19 heeft bewezen dat veerkracht belangrijker is dan ooit. Een sterke culturele basis en ruimten die zijn ingericht om persoonlijke besluitvorming te bevorderen zijn de sleutel tot het vermogen van een organisatie om te schakelen en middelen in te zetten voor onverwachte verstoringen. Sterk, besluitvaardig leiderschap en gezonde teams vormen de ruggengraat van een innovatieve, flexibele en veerkrachtige werkplek die kan buigen maar niet breken.

6. Creativiteit

Creativiteit is het aangeboren en uniek menselijke vermogen om ideeën te genereren, moeilijke problemen op te lossen, kansen te onderkennen en zich iets beters voor te stellen. In tegenstelling tot een silo, verstarde, solo-ervaring waar de juiste hulpmiddelen ontbreken, bloeit creativiteit op als technologie en ruimte samenkomen om denken en doen in elk stadium van het brainstormproces te ondersteunen.

7. Samenwerking

kantoor-collegas

Samenwerking is een belangrijk, plaatsgebonden bedrijfsgedrag dat rechtstreeks verband houdt met groei en innovatie. Op elkaars ideeën voortborduren, plakbriefjes gebruiken om te brainstormen en anderen erbij betrekken via discussie en whiteboarding helpt om nieuwe concepten te ontwikkelen, te distilleren en te consolideren. Lichaamstaal en ander onuitgesproken gedrag geven sociale signalen die je gemakkelijk mist als je niet persoonlijk aanwezig bent. Als elke vergadering op tijd begint en eindigt, is er geen ruimte voor serendipiteit.

8. Groei

De post-COVID economie heeft voor bedrijven een seizoen van overleven ingeluid, maar de ommekeer naar groei zal spoedig komen. Groei hangt af van innovatie, en die wordt aangewakkerd als creatieve mensen samenkomen om samen te werken aan ontwerp sprints, prototyping en testen. Tegelijk zijn vergaderruimtes plaatsen om nieuwe prioriteiten te stellen, zich rond een visie te scharen en de weg naar groei in te slaan, wanneer leiders van strategie veranderen.

9. Wendbaarheid

Agile werken helpt teams zich snel aan te passen met snelle leercycli, maar dit vereist zowel een ecosysteem van ruimten om de verschillende leerfasen te ondersteunen als een niveau van iteratie en samenwerking dat het best in persoon gebeurt. Terwijl ideeën zich ontwikkelen en prototypes ontstaan, is de mogelijkheid om meubels te verplaatsen en aan te passen van cruciaal belang om teams samen te laten komen op een manier die hun snelle, steeds veranderende werk ondersteunt.

10. Communicatie

kantoor-collegas

Het is waar dat communicatie via technologie kan verlopen, maar wij geloven dat er iets verloren gaat in een voortdurend tweedimensionale wereld. Online platforms, sms’jes en een scala aan apps die ontworpen zijn om teams te ondersteunen is noodzakelijke infrastructuur, maar er zijn ook gevaren. Voortdurend gebruik van beeldschermen of telefoons kan leiden tot vermoeidheid, wegzwijmelen en zelfs verminderde productiviteit. Contact houden is van vitaal belang om vooruit te komen, en er is geen echt substituut voor face-to-face communicatie. Daarom kan je als het om communicatie gaat beter kijken voor een ‘office for rent‘ op het internet.

11. Veranderingsmanagement

Hoewel het communiceren van verandering via technologie kan gebeuren, komen de beste praktijken voor veranderingsbeheer door het modelleren van nieuw gedrag en het samen versterken van verwachtingen. Ongeplande gang gesprekken, verhalen vertellen en tijd voor en na vergaderingen zijn waardevolle gelegenheden om verbindingen te leggen in een tijd van onzekerheid. Het aantonen van gewenste resultaten, samen leren zal altijd krachtiger zijn dan woorden alleen.

12. Welzijn

Ruimtes geven ons het gevoel dat er voor ons gezorgd wordt, kunnen een gevoel van kalmte bevorderen of de noodzaak om aan het werk te gaan overbrengen. De plattegrond van een ruimte kan beweging bevorderen en ergonomische steun bieden, en een goed ontworpen ruimte kan emotionele en psychologische bescherming bieden. Een strategie om het welzijn van werknemers te bevorderen moet ook aandacht besteden aan de ruimte en het effect ervan op mensen. Het “werk op het werk” laten is een gezonde manier om het broodnodige evenwicht tussen werk en privé te creëren.

13. Gedistribueerd werk

modern-kantoor

Werken in verschillende tijdzones, binnendringen in de huizen van mensen en omgaan met lawaai en visuele afleiding creëert ongelijkheid in aanwezigheid en stelt het vermogen van een team om zich te concentreren op de proef. Stemmen worden afgesneden, mensen praten onbedoeld over elkaar heen, beseffen niet dat ze gedempt zijn of één persoon domineert het gesprek, niet in staat om lichaamstaal signalen of culturele normen op te merken. De ruimte zorgt voor een rijkere in-room ervaring die teamwerk ondersteunt en gelijk maakt, zodat het kantoor een samenwerking bestemming wordt.

14. Innovatie

Onderzoek toont aan dat succesvolle innovatie plaatsgebonden is en een verscheidenheid aan bedrijfsfuncties, problemen en acties van aangrenzende of verbonden interne organisaties omvat. Werkplekinrichting bevordert deze verbindingen en stimuleert innovatieve activiteiten zoals modellen bouwen, inhoud delen, prototypes testen, in real time itereren, annotaties en ideeën verzamelen en voortbouwen op de collectieve inspanningen van het team. Tweedimensionale technologie kan gewoon de naald niet in beweging brengen zoals driedimensionale interacties dat kunnen.

15. Aantrekken en behouden

De werkplek is een belangrijk instrument om organisaties te helpen talent aan te trekken, te behouden en aan zich te binden. Niet alleen is de ruimte een uiting van het bedrijf, ze zendt ook belangrijke culturele signalen uit over wat nieuw talent in je organisatie kan verwachten. Is er keuze en controle? Zijn er sociale ruimtes om met teamgenoten samen te komen? Hoewel technologie kan helpen bij sommige elementen, zoals onboarding, is het moeilijk om gemeenschap op te bouwen en het soort relaties te koesteren dat nodig is om talent aan te trekken en teams te versterken.

Een werkplek is zoveel meer dan de som van mensen, technologie, architectuur & meubilair. Een goed ontworpen ruimte ondersteunt alle verschillende manieren waarop we werken en brengt mensen en technologie samen om de productiviteit te verhogen, het welzijn te verbeteren en vertrouwen op te bouwen door face-to-face interacties. Terwijl organisaties zich aanpassen aan de veranderingen waarmee ze te maken krijgen bij het doorwerken van deze pandemie, hebben we een kans om mensen samen te brengen op een moment dat ze menselijke verbindingen het hardst nodig hebben en om bedrijven vooruit te helpen.

Laat een reactie achter