Brandveiligheid is iets dat alle kantooromgevingen serieus moeten nemen. Niet alleen voor de mensen die er werken, maar ook omdat het voor bedrijven wettelijk verplicht is om de brandrisico’s te beoordelen en om ervoor te zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om de kans op brand te verkleinen.

Als jij een werkgever of een leidinggevende bent, moet het brandveilig maken van jouw kantoor een hoge prioriteit hebben. Maar waarmee moet je zoal rekening houden?

Deze video is een handige samenvatting van de zes dingen, die je moet overwegen:

1. Controleer de elektrische apparaten

Als je op kantoor werkt, werk je waarschijnlijk tussen veel elektrische apparatuur, zoals computers, kopieerapparaten, printers, telefoons, bureaulampen enz. Maar wist je dat elektrische apparatuur brandrisico nummer één is?

Zorg ervoor dat je de risico’s op brandgevaar minimaliseert door de elektrische apparatuur regelmatig op schade te controleren, ervoor te zorgen dat de apparatuur correct door medewerkers wordt gebruikt en door defecte apparatuur onmiddellijk uit gebruik te nemen.

2. Test regelmatig jouw branddetectie- en waarschuwingssystemen

brandblusser

Alle kantoren moeten een branddetectie- en waarschuwingssysteem hebben, maar hoe vaak bevestig je dat deze correct werken? Zorg ervoor dat je de rookmelders minimaal één keer per maand test en test regelmatig het brandalarm om er zeker van te zijn dat het correct functioneert en door iedereen op kantoor kan worden gehoord.

3. Houd vluchtroutes in de gaten

Volgens de wet moet jouw kantoor voldoende veilige vluchtroutes hebben. Dit kan gewoon de trap van het hoofdkantoor zijn, een externe brandtrap of een aangewezen gang, die alleen in geval van brand mag worden gebruikt.

Maar wanneer was de laatste keer dat je de vluchtroute controleerde? Kunnen mensen er veilig gebruik van maken of is de gang verstopt geraakt met stoelen, planten of andere voorwerpen? Jouw vluchtroutes moeten te allen tijde toegankelijk zijn, dus daarop letten is echt essentieel.

4. Stel voor de brandveiligheid een bekwame medewerker aan

Heeft jouw kantoor een toegewijd persoon, die verantwoordelijk voor de brandveiligheid is? Er zijn talloze taken voor de verantwoordelijke, die als ze worden genegeerd tot ernstige gevolgen kunnen leiden, dus het is essentieel dat de aangewezen persoon die rol ook serieus neemt (en het niet alleen ziet als een leuke ‘titel’).

De verantwoordelijke voor de brandveiligheid moeten worden opgeleid, zodat hij/zij het evacuatieplan kan bijhouden, een brandrisicobeoordeling kan uitvoeren en ervoor kan zorgen dat de aanwezige brandblussers correct werken.

5. Veilige rookpauzes

Of je nu een aangewezen ruimte buiten hebt of gewoon mensen vraagt om uit het gebouw te gaan, zijn jouw medewerkers zich bewust van de brandveiligheidsrisico’s, die gepaard gaan met die rookpauze halverwege de ochtend?

Zorg ervoor dat werknemers weten dat ze tijdens het roken voorzichtig moeten zijn, in het bijzonder bij het weggooien van rookwaren, die gemakkelijk ontvlambare materialen in de buurt kunnen aansteken, zoals droge bladeren, papier en textiel in vuilnisbakken of gemorste benzine op de parkeerplaats. Er is slechts één klein ongeval of één onzorgvuldige handeling nodig om grote schade aan te richten.

6. Leid medewerkers op

fireman wearing firesuit

In Nederland wordt, volgens recente statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 76% van de primaire branden per ongeluk veroorzaakt, meestal als gevolg van onvoorzichting gebruik van elektrische apparatuur en apparaten of rookmateriaal. Als alle mensen, die bij deze zaken betrokken waren, goed waren opgeleid over het belang van brandveiligheid, zou deze statistiek dan nog zo hoog zijn?

Het is essentieel dat alle medewerkers worden getraind in brandveiligheid, zodat ze begrijpen hoe ze gevaren kunnen identificeren, hoe ze deze kunnen voorkomen en wat ze moeten doen als er op de werkplek brand uitbreekt. Zelfs als jouw kantoor over alle mogelijke plannen, procedures, borden en apparatuur beschikt, is het onwaarschijnlijk dat het effectief is als de werknemers hun verantwoordelijkheden niet begrijpen.

Laat een reactie achter