De vele voordelen van de RFID-technologie maken het mogelijk om een solide businessplan op te stellen, die in verschillende industrieën en voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt.

RFID wordt gebruikt in de bouw, bij engineering, in de chemische industrie, in de productie, in de detailhandel, in de logistiek en in de publieke sector, maar ook in vele andere bedrijfstakken. De waarde van de verschillende voordelen van RFID is echter in de verschillende sectoren wel vaak anders.

In dit artikel bespreken we enkele voordelen van RFID.

Zorgt voor lagere kosten en een hogere productiviteit

people walking inside library

RFID-oplossingen kunnen het verzamelen van informatie over de bewegingen en de locatie van activa, bepaalde onderdelen, aandelen of andere items automatiseren. Je kunt dit sneller doen, terwijl de kosten worden verlaagd en er met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, dan mogelijk is met handmatige methoden, wordt gewerkt. Er kunnen ook meer details worden verkregen dan met technieken zoals bijvoorbeeld barcodering. De verzameling van data kan een bijproduct van andere activiteiten zijn, waardoor de noodzaak van het invullen van formulieren overbodig wordt. Het identificeren van producten met behulp van RFID is sneller dan het scannen van barcodes of het handmatig invoeren van details over producten. Dit zou dus een bibliotheekoplossing kunnen zijn! Door continue veranderende maatschappelijke omstandigheden van de traditionele bibliotheek naar “community center” veroorzaakt dit dat consumenten verlangen naar een bibliotheek die langer open is.

Verbeterde kwaliteit voor het vastleggen van data

Door RFID-technologieën te gebruiken, kunnen data snel en nauwkeurig worden vastgelegd. De elektronische verzameling van data met RFID vermijdt datatranscriptie fouten en vermijdt ‘gemiste items’ wanneer het wordt gebruikt om data over een groot aantal items tegelijk te verzamelen.

Zorgt voor lagere kapitaalkosten

RFID-technologieën helpen door voor een betere controle over aandelen of de activa te zorgen om de kosten te verlagen. Ze kunnen helpen bij het bijhouden van gegevens binnen een bedrijf zoals die die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld testapparatuur. Maar ook gegevens over de verpakking voor transport, computertechnologie en het uitlezen van andere draagbare apparaten die binnen een bedrijf worden gebruikt.

Zorgt voor een betere beveiliging

two bullet surveillance cameras attached on wall

Toegangscontrolesystemen, die gebruikmaken van RFID, dragen bij aan verbeterde beveiliging van de bedrijfsruimten. RFID-tagging van voorraden en items maakt het eenvoudiger om het slinken van een voorraad bij te houden en tags kunnen worden gebruikt om de namaak van producten te bestrijden.

Zorgt voor verhoogde inkomsten

Door het verminderen van producten die niet op voorraad zijn, door het vermijden van de geloofwaardigheidskloof tussen fictieve voorraad die beschikbaar is voor bestellingen en de werkelijke voorraad in het magazijn en door verbeterde informatie over de producten aan klanten te kunnen bieden, kunnen organisaties die RFID gebruiken een service bieden die concurrentiedifferentiatie creëert en het zorgt voor een verhoogde tevredenheid van klanten wat weer zal zorgen voor een hogere omzet en betere marges.

Zorgt voor kortere processen

Omdat RFID-technologieën kunnen worden geïntegreerd met andere productie- of supply chain-technologieën (geautomatiseerde palletbehandeling, voorraad verzamelsystemen enz.) kan de tijd tussen de bestelling, de verzending en de levering worden verkort.

Zorgt voor een verbeterde naleving van de regelgeving

Het gebruik van RFID om te controleren wanneer apparaten zijn geïnspecteerd of om hun beweging te beperken, kan deel uitmaken van een strategie om gezondheids- en veiligheidskwesties aan te pakken of om verzekeraars of regelgevende instanties ervan te overtuigen dat de benodigde processen worden nageleefd.

Zorgt voor nauwkeurigere, relevante en actuele informatie voor het management

Omdat RFID het mogelijk maakt om data in realtime vast te leggen, terwijl aandelen of activa gedetailleerd en up-to-date worden weergegeven, is er informatie beschikbaar voor het management dat kan worden gebruikt bij de planning en het operationeel beheer.

Laat een reactie achter