Zonne-energie wordt verkregen uit de straling van de zon en kan worden omgezet in elektriciteit of warmte. Het is gratis beschikbaar en dankzij de technologische vooruitgang kunnen we nu nog vaker zonne-energie benutten omdat het continu voor ons beschikbaar is. In dit artikel bespreken we zeven voordelen met betrekking tot deze hernieuwbare energiebron.

Impact op het milieu

Zonne-energie heeft in vergelijking met andere energiebronnen de minst negatieve impact op het milieu. Het produceert geen broeikasgassen en vervuilt ook het water niet. Het heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld kerncentrales, die 20 keer meer water nodig hebben, ook heel weinig water nodig voor het onderhoud ervan. De productie van zonne-energie veroorzaakt geen geluid, wat een groot voordeel is, aangezien veel zonne-installaties zich in stedelijke gebieden bevinden.

Verlaag de energierekening

zonnepanelen

Zonnepanelen financieren is tegenwoordig mogelijk met hulp van verschillende lening instanties. Door je eigen elektriciteit op te wekken, verbruik je minder energie van de energieleverancier. Dit vertaalt zich onmiddellijk in besparingen op je energierekening. Bovendien kun je ook geld verdienen door de ongebruikte elektriciteit, die je hebt opgewekt, terug te verkopen. Door de aangeboden subsidies voor zonnepanelen kun je je groene investering nog voordeliger maken. Mocht je hiervoor geld willen lenen dan is een lening vergelijken op het internet een goed idee.

Hoe meer energie je produceert, hoe minder energie je van de leverancier nodig hebt waardoor je zelfredzaamheid op het gebied van energie toeneemt.

Energieproductie tijdens de piekuren

De grootste vraag naar energie is meestal van 11.00-16.00 uur en vroeg in de avond. Dit is natuurlijk de periode waarin de prijs van de elektriciteit piekt. En het mooie is dat zonne-energie tijdens die uren ook haar maximale productiecapaciteit bereikt. Op dat moment heeft de geproduceerde elektriciteit een hogere waarde dan wanneer deze ‘s nachts zou worden opgewekt. Met de extra elektriciteitsinput van zonne-energie zouden de prijzen in die tijdsbestekken kunnen worden verlaagd tot een niveau dat dichtbij dat van de nachtelijke uren ligt.

Zonne-energie is overal toepasbaar

Zolang er zonneschijn is, kan zonne-energie overal worden ingezet. Dit is vooral handig voor afgelegen regio’s waar er geen toegang tot andere elektriciteitsbronnen is. Er zijn een groot aantal mensen over de hele wereld, die geen toegang tot elektriciteit hebben. Zonnepanelen kunnen in die regio’s worden ingezet om het leven van miljoenen mensen te verbeteren. Bovendien wordt zonne-energie ook gebruikt om ruimtevaartuigen en boten van stroom te voorzien.

Er gaat minder elektriciteit verloren tijdens het transport over een lange afstand

Een deel van de energie, ongeveer 3-5%, gaat tijdens het transport en de distributie verloren. Hoe langer de afstanden tussen de productie en de aanvoerpunten is, hoe meer energie er verloren gaat. Die verliezen lijken misschien niet significant, maar ze kunnen de prestaties van de installatie in regio’s met een hoge bevolkingsdichtheid zeker beïnvloeden.

Met zonnepanelen op het dak of in de tuin wordt deze afstand aanzienlijk verkleind, waardoor de efficiëntie van de zonnepanelen toeneemt.

Het verbetert de netbeveiliging

Het elektriciteitsnet is als er veel centrales zijn die verspreid zijn minder kwetsbaar voor uitval. Een net dat een goede dekking heeft heeft duizenden energieproductiecentra die wijd verspreid zijn. Dit verbetert de veiligheid van het net bij overbelasting, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen.

Het creëert werkgelegenheid

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van zonne-energie en een andere is het scheppen van banen. Een groot deel van de kosten van zonnestelsels komt van de installatie van de panelen. Dit draagt bij aan het creëren van banen. Het gebruik van zonnestelsels stimuleert de economie en heeft ook een positieve invloed op de lokale gemeenschap.

Laat een reactie achter