De waarde van je pand (ook wel bekend als de ‘WOZ-waarde’) wordt gebruikt om te berekenen hoeveel belasting er betaald moet worden. De WOZ-waarde staat genoteerd op de belastingaanslag. Je kunt dit zelf opzoeken, of om de WOZ-bepaling vragen. Als je het niet eens bent met de waarde van je pand, zou je bezwaard kunnen maken.

Wat is de WOZ-Waarde?

De waarde van al het vastgoed wordt jaarlijks vastgesteld tot dienst van de Wet Waardering Onroerende Zaken, of WOZ). Deze wet bepaalt hoe gemeenten de waarde van huizen en bedrijven moeten inschatten. De WOZ-waarde van een pand wordt gebruikt om bepaalde belastingen te berekenen, zoals de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde van je pand kan je terug vinden op de belastingaanslag.

WOZ-waarden zijn marktafhankelijk. De aanslagen worden in geheel Nederland op dezelfde wijze uitgevoerd en zijn aan strikte regelgeving onderhavig. De WOZ-waarde van een pand wordt gebaseerd op de eigenschappen van het gebouw, officiële taxaties en de verkoopprijzen van dichtbijgelegen panden.

appartement amsterdam

Check je WOZ-waarde

Eigenaren en bewoners kunnen de WOZ-toets tool (met DigiD) gebruiken om de eigenschappen van het pand te checken en de gemeente op de hoogte te stellen van bepaalde veranderingen. Hierdoor wordt de WOZ-waarde bepaald op accurate informatie omtrent het pand. Huiseigenaren ontvangen een brief met meer informatie betreffende de WOZ-toets.

Niet tevreden met jouw WOZ-waarde? 

Uit een onderzoek uitgevoerd in 2018 in opdracht van Bezwaarmaker.nl blijkt dat driekwart van de Nederlanders bezwaar zou willen maken tegen de WOZ-waarde van hun woning, die eind februari samen met de jaarlijkse OZB-aanslag op de mat valt. Vier op de tien denken echter dat het niets oplevert en een op de vijf mensen vindt het te veel rompslomp. Dat terwijl Nederlanders door bezwaar aan te tekenen gemiddeld 272 euro belasting kunnen besparen. Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63,- en € 2.538,- per jaar. Over de looptijd van je hypotheek (30 jaar) betaal je dus tot € 76.140,- te veel belasting.

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde die voor jouw pand is berekend, en goede argumenten kunt aanleveren waarom dit zo is, dan kan je bezwaar maken via Bezwaarmaker.nl. Zowel de eigenaar als huurder kan een bezwaar indienen. Om dit te doen moet het bezwaarformulier worden ingevuld, en de belastingaanslag worden toegevoegd.

Laat een reactie achter